Herbisidejä sietävät gm-kasvit
lisänneet torjunta-aineriippuvuutta
9.1.2005 Muuntogeenisiä kasveja viljelevillä yhdysvaltalaisilla tiloilla rikkaruohojen torjunta-aineita käytettiin yhdeksän ensimmäisen viljelyvuoden aikana keskimäärin 5 % enemmän kuin vastaavia tavanomaisia lajikkeita viljelevillä tiloilla. Rikkaruohojen kasvava lajimäärä pelloilla ja niiden vastustuskyvyn lisääntyminen aiheuttavat lisääntyvää stressiä viljelijöille, kertoo viime lokakuussa julkistettu selvitys.

Kaikista kaupallisessa käytössä olevista muuntogeenisistä (gm) viljelykasveista 73 % on kehitetty kasvintuhoaineita eli herbisidejä sietäviksi (HT). Markkinointivaltteinaan valmistajat ovat todenneen niiden helpottavan viljelyrutiineja ja vähentävän torjunta-ainetarvetta. Yhden torjuntakerran satoa kohti on väitetty riittävän. Puolueettomana tiedemiehenä tunnettu tri Charles M. Benbrook, joka mm. on ollut seitsemän vuotta Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian maatalousyksikön toimitusjohtajana, julkaisi lokakuussa ensimmäisen koko Yhdysvallat kattavan vertailun kaupallisessa viljelyssä oleville gm-kasveille ja samojen kasvien tavanomaisille lajikkeille käytetyistä torjunta-ainemääristä vv. 1996-2004. Vertailun kohteena olivat soijapapu, maissi ja puuvilla, joiden osuus kaikista Yhdysvalloissa viljellyistä gm-kasveista on lähes 100 prosenttia. Yhdeksän vuoden aikana muuntogeenisille HT-kasveille käytettiin 63 milj. kg eli 5 % enemmän torjunta-aineita kuin tavanomaisille lajikkeille. Lähes kaikki HT-kasvit on formuloitu sietämään glyfosaattivalmisteita, joista pisimpään ja eniten on käytetty Monsanton Roundup-Ready -siemeniä (RR).

Hyönteismyrkkyjen käyttö marginaalisesti vähäisempää

Muuntogeenistä Bt-hyönteistuhoainetta kasvustoonsa kehittävillä puuvilla- ja maissiviljelmillä hyönteismyrkkyjen käyttöä on toistaiseksi onnistuttu vähentämään, maissiviljelmillä vain marginaalisesti. Bt-viljelmillä hyönteismyrkkyjä käytettiin vertailuvuosina keskimäärin 5 % vähemmän kuin tavanomaisilla viljelmillä. Koska hyönteistuhoaineiden käyttömäärät kaikille kolmelle vertailtavalle kasville ovat hyvin pienet rikkakasvihävitteiden määrään verrattuna, torjunta-aineiden kokonaiskäyttö gm-tiloilla oli runsaat 55 milj. kg eli 4,1 % runsaampaa kuin tavanomaisia lajikkeita viljelevillä. Kaikesta kaupallisesta gm-kasvialasta keskimäärin 27 % on ollut Bt-hyönteismyrkkyä tuottavia.

Selvityksensä Benbrook teki vertailemalla kansallisen maataloustilastopalvelun (NASS) tiedostoista soija-, maissi- ja puuvillaviljelmien kokonaispinta-aloja, gm-aloja sekä torjunta-aineiden käyttömäärien kehitystä. Lisäksi lähteinä on käytetty yliopistojen peltoekologisia ja taloudellisia vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia.

Yhdysvalloissa muuntogeenisiä kasvilajikkeita on yhdeksän vuoden ajalta yhteen laskien kylvetty 271 milj. hehtaaria eli 23 % maan 1 202 milj. ha kokonaispeltoalasta.
Soijaa, maissia ja puuvillaa kylvettiin näinä vuosina yhteensä 605 milj. ha, joista 197 milj. ha muuntogeenisiä HT-kasveja (32,5 % kolmen kasvin yhteenlasketuista kokonaiskylvöaloista) ja 74 milj. ha Bt-kasveja (21,6 % maissin ja puuvillan yhteenlasketuista kokonaisaloista).
Tänä vuonna muuntogeenistä HT-soijaa, -maissia ja -puuvillaa kylvettiin arvion mukaan yhteensä 35 milj. ha eli 51 % näiden kasvien yhteenlasketusta kokonaisalasta ja Bt-maissia ynnä bt-puuvillaa 13 milj. ha eli 34 %:lle kokonaispeltoalasta.

Lupaavasta alusta pahenevaan ongelmaan

Merkille pantavaa on, että kolmen ensimmäisen vuoden aikana glyfosaattia sietävät gm-lajikkeet vastasivat odotuksia ja vähensivät torjunta-aineiden käyttöä. Mutta vuodesta 1999 torjunta-aineriippuvuus on kasvanut vuosi vuodelta aiheuttaen huomattavia ympäristö- ja taloudellisia ongelmia. Gm-siementen markkinoinnissa on vuodesta toiseen kuitenkin viitattu ensimmäisten vuosien kokemuksiin. Suomessakin monet tutkijat ja virkamiehet ovat puolustaneet gm-tuotteiden edistämistoimia niiden ympäristöystävällisyyteen vedoten.
Glyfosaattia sietävien gm-lajikkeiden viljelyn herbisidiriippuvuuden lisääntyminen ei tullut asiantuntijoille yllätyksenä. Monet tutkijat varoittivat rikkakasvien vastustuskyvyn lisääntymisestä ja tuhoaineriippuvuuden kasvusta jo ennen HT-lajikkeiden markkinoille tuloa. Juuri niin on käynyt ja tilanne näyttää jatkuvasti pahenevan. Viljelijät ovat joutuneet lisäämään ruiskutuskertoja glyfosaatilla ja sen lisäksi turvautumaan 2-3 muuhun tuhoaineeseen päästäkseen eroon vaikeasti torjuttavista rikkakasveista, joita pelloilla ei aiemmin esiintynyt. Glyfosaatille vastustuskykyisiksi on virallisesti listattu vesikuusi, kanadan- ja argentiinankoiransilmä, italianraiheinä, tankea raiheinä, heinäratamo ja ketohanhikki. Viime aikoina gm-viljelmillä on todettu lisää vastustuskykyisiksi kehittymässä olevia rikkakasvilajeja. Samalla kun Monsanto on kilpailun takia laskenut Roundupin hintaa, se on maksattanut menetyksensä viljelijällä nostamalla vastaavasti RR-siementen hintaa.

Hyönteisten ekologisesta sopeutumisesta Bt-kasviviljelmien olosuhteisiin on kirjavia kokemuksia. Vaikutuksia on todettu tuho- ja petohyönteisten välisten suhteiden muutoksissa tuholaisten eduksi. Vastustuskyvyn kehittymistä on toisaalta onnistuttu ehkäisemään tai viivyttämään Bt-vapailla lohkoilla. Bt-kasvustojen ongelmana yliopistotutkijat pitävät sitä, että ne tuottavat Bt-myrkkyä jatkuvasti, jolloin ennakolta torjuva annostus on aina valmiudessa siinä missä ruiskutukset perustuvat vain tarpeen mukaiseen torjuntaan tuholaisten määrän kynnysarvojen ylittyessä. Hyönteistieteilijät ovat varoitelleet vastustuskyvyn kehittymisen lisäävän torjunta-ainekierrettä ennemmin tai myöhemmin, jolloin torjuntamahdollisuus hyväksi koetulla luontaisella Bt-bakteerivalmisteella mitätöitäisiin. Tutkijoiden mukaan tarvitaan vielä viitisen vuotta ennen kuin uhan merkittävyydestä voidaan päästä tarkempaan selvyyteen.
Benbrookin selvitys antaa aiheen tarkastella gm-kasvien väitettyjä hyötyjä ja haittoja tähänastista monipuolisemmalla asiantuntemuksella ja terävämmällä silmällä.

Lähde: "Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years", Charles M. Benbrook Oct.2004, www.biotech-info.net


Taulukko 1

Torjunta-aineiden keskimääräinen käyttö kg/ha tavanomaisille, muuntogeenisille herbisidejä sietäville (HT) ja muuntogeenisille (gm) hyönteisiä ennalta torjuville Bt-lajikkeille sekä arvioidut hehtaarikohtaiset erot 1996-2004.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tavanomainen maissi
Herbisidit 3.00 3.00 2.87 2.75 2.39 2.52 2.10 2.23 2.28
Insektisidit  0.20 0.26 0.17 0.13 0.20 0.11 0.09 0.07 0.07

Gm-maissi

HT

2.10

1.95

2.32

2.24

2.05

2.34

2.41

2.60

2.71

Bt gm

0.18

0.09

0.04

0.03

0.06

0.03

0.02

0.02

0.02

Keskimääräinen ero tavanomaiseen verrattuna

Herbisidit

(0.90)

(1.04)

(0.55)

(0.50)

(0.34)

(0.18)

0.31

0.37

0.44

Insektisidit

(0.18)

(0.09)

(0.04)

(0.03)

(0.06)

(0.03)

(0.02)

(0.02)

(0.02)


Tavanomaiset soijapavut

Herbisidit

1.35

1.38

1.18

1.04

1.11

0.82

1.04

0.96

0.88

Gm-soijapavut

HT

0.94

1.05

1.26

1.26

1.23

1.20

1.44

1.50

1.63

Keskimääräinen ero tavanomaiseen verrattuna

Herbisidit

(0.40)

(0.33)

0.08

0.21

0.12

0.38

0.40

0.53

0.75


Tavanomainen puuvilla

Herbisidit

2.17

2.42

2.20

2.28

2.09

1.51

1.64

1.59

1.87

Insektisidit

0.63

0.59

0.53

0.58

0.46

0.29

0.30

0.39

0.47

Gm-puuvilla

HT

1.77

2.06

2.20

2.23

2.34

2.15

2.41

2.72

2.91

Bt  gm

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

Keskimääräinen ero tavanomaiseen verrattuna

Herbisidit

(0.39)

(0.36)

0.01

(0.04)

0.26

0.64

0.77

1.13

1.05

Bt  gm

(0.52)

(0.48)

(0.42)

(0.47)

(0.35)

(0.18)

(0.19)

(0.28)

(0.36)

* Hyönteismyrkkyjen käyttömäärien eroissa ei ole huomioitu muuntogeenisten Bt-maissi- ja -puuvillalajikkeiden solunsisäisesti tuottamia Bt-myrkkykiloja.

** Vuoden 2004 torjunta-ainemäärät ovat vuosien 2001-2003 tiedoista ja nykyisestä trendistä johdettuja ennakkoarvioita.

***  (Alkuperäisraportin taulukon naulaa per eekkeri on muunnettu kiloiksi per hehtaari/Jouni Rämö)


Taulukko 2

Rikkakasvihävitteitä sietävät (HT) muuntogeeniset maissi, -soijapapu ja -puuvillalajikkeet, viljellyt hehtaarit.

 

1996

2000

2004

Yht. 1996-2004

HT Maissi

965 294 

2 254 393 

5 900 526 

30 249 570 

HT Soijapapu

1 922 798 

16 280 207 

25 730 826 

146 136 656 

HT Puuvilla

833 115 

2 857 028 

3 375 198 

20 912 456 

HT-kasvit yht.

3 721 207 

21 391 628 

35 006 556 

197 298 682 

Kolmen HT-kasvin %-osuus kaikesta viljelyalasta

5,8 %

31,2 %

51,0 %

32,5 %

Muuntogeeniset Bt-maissi-ja -puuvillalajikkeet, viljellyt hehtaarit.

 

1996

2000

2004

Yht. 1996-2004

Bt Maissi

450 470 

7 891 650 

10 489 824 

58 636 286 

Bt Puuvilla

726 999 

1 784 463 

2 569 440 

15 268 219 

Bt-kasvit yht.

1 177 469 

9 676 113 

13 059 264 

73 904 505 

Kahden Bt-kasvin %-osuus kaikesta viljelyalasta

3,1 %

25,2 %

34,1 %

21,6 %


Markku Rämö, maatalous- ja ympäristötoimittaja;
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen varapuheenjohtaja

Artikkeli julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 29.12.2004.