Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
15.5.2004

 
Pekka Buttler, Vasemmistoliitto


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Geenitekniikka on asia, josta emme mielestäni tiedä vielä tarpeeksi voidaksemme ymmärtää tekojemme mahdolliset seuraukset. Lisäksi geenitekniikka sallii pelottavan laajat mahdollisuudet väärinkäytölle. Siksi geenitekniikkaa, sen tutkimusta ja käyttöä tulisi ennenkaikkea valvoa hyvin perusteellisesti.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto  
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke  
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia  
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista  
Tarkennuksia: En suoralta kädeltä hyväksyisi näistä yhtäkään. Vasta laajamittaisen, hallitun ja perusteellisen testauksen jälkeen asiaa voisi harkita.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä X
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia: Ottaen huomioon, etten usko että gm-alan tiedemiehetkään eivät tarkalleen tiedä minkä kanssa ovat tekemisissä, niin minäkään en voi olla pätevä arvioimaan gm-puiden tulevaisuuden merkitystä. Koska vastaukseksi on pakko laittaa jotain, niin valitsen tämän neutraalimman.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 6
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 4
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: Kunhan gm-teknologiasta saadaan lisää varmaa tietoa, niin kantani saattaa muuttua.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Alueellisten kieltojen merkitys on tälläisessä asiassa loppujen lopuksi suhteellisen merkityksetön, koska ns. geenisaastuminen ylittää maiden väliset rajat yhtä vaivattomasti kuin ilmansaasteetkin.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien X
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Tuotantokustannukset on yleisestikin tapana kattaa tuottajien varoista. Tämä tietenkin automaattisesti siirtyy kohonneiden hintojen mukana kuluttajille.

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia: Vaikka erillään pitäminen saattaa osoittautua mahdottomaksi, niin siihen on pyrittävä.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia: GM-tuotantoa perustellaan ennenkaikkea kohonneella taloudellisuudella. Tämä implikoi, että viljelyä ja kehitystä ei tarvitse tukea taloudellisesti koska yritysten insentiivit ovat muutenkin riittävät. Sen sijaan, EU:n tulisi panostaa gm-aiheiseen tutkimukseen ja pyrittävä selventämään mahdolliset riskit ennenkuin koemme ne selkänahassamme.

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Tutkimustulosten puolueettomuuteen täytyy tietenkin panostaa, joten kyllä EU:llekin saattaisi joku rooli lohjeta.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa  
b) kyllä, poikkeustapauksissa X
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: GM-tuotteiden käyttö katastrofiavussa on moraalisesti hyväksyttävää vain mikäli EU samalla sallii gm-tuotteiden käytön muuten. Samalla tässäkin tilanteessa gm-tuotteet tulee merkitä selvästi.