Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Maria Guzenina, SDP


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää 
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Valitettavan vähän on käyty Suomessa keskustelua muun muassa geenimuunneltujen ruoka-aineiden mahdollisista haitoista niin ihmiselle kuin ympäristölle. Mielestäni Euroopassa ei pitäisi sallia geenimuunneltujen ruoka-aineiden viljelyä ennen kuin niiden haitoista on tehty kattava selvitys.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi 
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle X
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto X
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia X
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista  
Tarkennuksia: Kunnes gm-tuotteista saadaan enemmän tietoa, niiden leviäminen luontoon ja sekoittuminen ei gm-lajeihin on pidettävä minimissään.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ? X
Tarkennuksia: Olen huolestunut siitä, miten gm-puiden leviäminen laajoille alueille vaikuttaisi näiden ja niitä ympäröivien alueiden alkuperäiskasvistoon.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 10
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 5
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia:  

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia 
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Jos on olemassa riski siitä että gm-kasvit saastuttavat myös ympäristönsä kasvit ja näin ei gm-kasvit muuttuvat ennen pitkää gm-kasveiksi on ehdottoman tärkeää puoltaa gm-kasvien alueellisia ja kansallisia viljelykieltoja.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset, 
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien  
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g)  jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia:  

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia: Tosin tämä ei taida olla mahdollista, kun gm-ainekset ennen pitkää kuitenkin sekoittuvat ei gm-aineksiin.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden 
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka 
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c)  jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Tosin EU:n on saatava olla mukana tutkimuksen eri vaiheissa taatakseen puolueettoman tuloksen.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö 
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa  
b) kyllä, poikkeustapauksissa X
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: gm-tuotteet alkavat olla jo niin yleisiä mm intiassa ja yhdysvalloissa, että tietysti jos hätä vaatii on näitäkin tuotteita saatava jakaa avun tarpeessa oleville, mutta en lähtisi jakamaan esim gm maissia kolmanssin maihin viljelytarkoitukseen. Kolmansien maiden ympäristöstä on kannettava sama vastuu kuin Euroopankin.