Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Ari Halme, Perussuomalaiset


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää 
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Olen sitä vastaan,että ihminen muuttaa omaa perimäänsä parempi laatuiseksi ja "halutummaksi". Esimerkiksi se, että tulevaisuudessa vanhemmat voisivat valita ja muotoilla lapsensa tulevaa ulkonäköä gm:n avulla on mielestäni eettisesti väärin. Mutta sen sijaan, että vastustaisin ihmisen perimään koskemisen, olisin kuitenkin sen puolella että ihminen saisi muuttaa ympäristöä parempi laatuiseksi ja kestävämmäksi ja näin ollen parantaa vaikka tulevia maissisatoja ym.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi 
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en  
b) kyllä X
Tarkennuksia: En näe siinä mitään väärää miksi jättäisin ostamatta.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä X
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle X
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto X
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia X
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia X
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Miksi en hyväksyisi vaikka kaikkia, koska jokaisella on jokin tuotetta parantava vaikutus. Mutta saattaahan se kuulostaa aluksi vähän kornilta, että ihmiselle siirrettäisiin siirtoelin,vaikkapa sian sydän, mutta silläkin säästyttäisiin ihmishengiltä

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys X
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia: Metsätalous on suuri rahantuoja Euroopassa ja etenkin myös meillä Suomessa, joten miksi markkinoita ei voisin vielä vastaisuudessa parantaa kasvattamalla parempi laatuista puutavaraa mm. muiden maiden käyttöön.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 2
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 3
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 5
Tarkennuksia:  

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia 
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty  
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä X
Tarkennuksia: Esim: Jos jollain maalla olisi siitä liian hyvät edellytykset/seuraukset.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset, 
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen  
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä X
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien X
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen? Euroopan Unioni
X
Tarkennuksia: EU:n, koska kaikki jäsenet saisivat käyttää sitä hyväkseen

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään  
Tarkennuksia: Vaatisi lähempää suhtautumista asialle, että pystyisi sanomaan tarkan mielipiteen

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden 
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei  
b) kyllä X
Tarkennuksia:  

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka 
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia:  

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö 
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa  
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti X
Tarkennuksia: Pitäisi sallia samanlailla kun ennenkin, vaikka gm-tuottteet ovat reilusti kalliimpaa tuottaa kuin luonnonmukaiset tuotteet.