Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
15.5.2004

 
Satu Hassi, Vihreä liitto


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Hyväksyisin geenitekniikan käytön uusien lääkkeiden kehittämiseen. Sen sijaan suhtaudun hyvin varovaisesti ruoaksi tarkoitettujen kasvien geneettiseen muunteluun.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto  
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia  
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista  
Tarkennuksia: Ymmärtääkseni ainakin jugurttien ja kait juustojenkin valmistuksessa käytetään jo nyt entsyymejä, jotka on tuotettu geenitekniikkaa hyväksikäyttäen. En halua ottaa kantaa puolesta enkä vastaan perehtymättä asiaan tarkemmin. Voi hyvin olla, että tarkemman perehtymisen jälkeen voisin ruksata jonkin yllämainituista vaihtoehdoista. Tuskin kuitenkaan sellaisten gm-kasvien viljelyä, jotka hyvinkin voivat levitä ympäristöön joko itse tai ainakin siitepölynä, esimerkiksi paju, olkoon sen pajun varsinainen tarkoitus vaikka kuinka hyvä.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä X
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia: Toivon, ettei metsiin koskaan tule gm-puita.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 8
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 2
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: Luomua tulee tukea nykyistä enemmän, muun maataloustuen tulee aiempaa enemmän suuntautua itse maaseudun kehittämiseen, mukaan lukien elintarvikkeiden paikallinen jalostus.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Minusta kullakin maalla pitäisi olla oikeus päättää kieltäytyä riskistä, vaikka joku toinen ottaisikin sen.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien  
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Aiheuttaja maksaa, eli uudet kulut kuuluvat niiden maksettavaksi, jotka tekevät bisnestä uudella asialla, josta aiheutuu yhteiskunnalle uusia kuluja.

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%) X
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään  
Tarkennuksia: Ymmärtääkseni täysi nolla ei käytännössä onnistu. Jos onnistuisi, kannattaisin sitä.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Firmat maksakoot itse tuotekehittelynsä.

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Niinhän se on muidenkin asioiden kohdalla: jos haluat markkinoille uuden kemikaalin tai lääkkeen, se on testattava valmistajafirman kustannuksella

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa X
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: Hädänalaisia ei saisi panna pakkotilanteeseen: vastaanota gm-ruokaa tai kuole.