Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
15.5.2004

 
Sebastian Hielm, RKP


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Gm-viljely on ongelmallista, koska se pidemmällä tähtäimellä yksipuolistaa tuotantokulttuuriamme, ja lisäksi se asettaa alkutuotantomme monikansallisten gm-siementuottajayhtiöiden vaikutuspiiriin. Tällä haluan sanoa, että mielestäni gm-tuotannon ongelmat ovat melko puhtaasti taloudellis-sosiaalisia laadultaan, eli lisäävät entisestään eriarvoisuutta. Elintarvikehygienian dosenttina ja Suomen elintarviketurvallisuuden "ykkösvirkamiehenä" minun on hyvin vaikea löytää/keksiä gm-tuotteista mitään terveysvaaroja. Eihän niitä ole.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en  
b) kyllä mahdollisesti
Tarkennuksia: Maku ja hinta ratkaisee paljon, ja toki ostaisin ensisijaisesti ei-gmo:ta.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä X
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle X
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto X
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia X
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia X
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Hyväksyisin kaikki.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys X
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia:  

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 10
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 10
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: Minusta gm:n käyttöä voidaan puolustaa ainoastaan sen taloudellisuudella tms. argumenteilla. Mitään niin yksipuolistavaa tuotantomuotoa ei tulisi tukea (sitä kai panostamisella tarkoitetaan).

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Esim. jokin maakunta voisi hyvinkin julistautua tavanomaista viljelyä harrastavaksi ja kieltää gm-tuotannon. Asia lähestyisi nykyistä käytäntöä liittyen alkuperämerkintöihin vrt. tietyt tuotantomenetelmät parmesanille ja parma-kinkulle.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien  
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia:  

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%) X
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään  
Tarkennuksia:  

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia:  

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa  
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti X
Tarkennuksia: Kyllä tässä pitää antaa vastaanottajamaan päättää, ei EU:n. On puhdasta ylellisyyttä, että me voimme kieltäytyä gm-tuotteista.