Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Anne Huotari, Vasemmistoliitto


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Jos geenitekniikalla onnistutaan saamaan terveellisempiä tuotteita tai ehkäisemään tuotteiden allergisoivia aineita, niin silloin se on hyväksyttävää. Toivoisin kuitenkin, että geenitekniikan kehittelyssä muistettaisiin etiikan perussäännöt.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Pidän enemmän luonnonmukaisista tuotteista. Toivottavasti tulevaisuudessakin on mahdollisuus valita mahdollisimman luonnonmukainen tuote.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä X
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto X
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia  
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Tunnen liian vähän geenimuunneltuja tuotteita, mutta arvioin mutu-tuntumalla näitä.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys X
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia: Se voisi lisätä puun kasvua.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 4
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 5
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 1
Tarkennuksia: Mielestäni yksi vaihtoehto olisi komission ehdotus, jossa tuki maksettaisiin tuotantomuodosta huolimatta samana.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Demokraattisen päätöksenteon jälkeen kyllä.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien X
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g)  jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Kuluttaja maksaa ja osittain myös tuottaja. Se on aivan oikein. 

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%) X
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia: Mielestäni olisi ainakin nyt alussa, kun ei tunneta riittävästi terveysriskejä, pitäisi pitää täysin erillään.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei  
b) kyllä X
Tarkennuksia: Erittäin pieni tuki koemuotoisesti.

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön  
b) Euroopan Unionin X
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Unioinin, koska se olisi hyödyksi kaikille.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa  
b) kyllä, poikkeustapauksissa X
c) kyllä, kategorisesti X
Tarkennuksia: Kyllä, jos ne ovat yleisesti muuallakin käytettävissä. Mikäli ei sallita muualla käyttöä, ei siinä tapauksessa.