Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Mikko Kähkönen, Vasemmistoliitto


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia: Liian pitkälle viety leikkiminen voi lyödä käsille ja pahasti.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Miksi ostaisin, kun on tarjolla varmasti turvallinen vaihtoehto?

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle X
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto  
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke  
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia X
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Kaikkihan nuo kuullostavat hirmuisen hienoilta ideoilta, mutta on kuitenkin otettava huomioon etteivät asiat ole yksinkertaisia. Ainakaan elämä ei ole yksinkertaista.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys X
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia:  

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 8
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 2
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: Luonnonmukaista viljelyä tulee suosia ja siihen tulee panostaa. Kuitenkaan kaikkea viljelyä ei ole järkevä muuttaa luomuksi, eikä geeniteknologiaakaan täysin saa unohtaa. Kunhan sitä tutkitaan lisää ja sen ongelmat poistetaan huolella, voi sen käyttö tulevaisuudessa olla perusteltua.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Jäsenvaltioilla ja alueilla tulee olla oikeus kieltäytyä geenimanipulaatiosta. 

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien X
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g)  jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Vastuu tällaisissa tapauksissa pitää olla niillä. jotka muuntelua harrastavat. 

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%) X
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään  
Tarkennuksia: Voi olla täysin mahdotonta pitää tuotteita täysin muuntelemattomina, kiitos ylikansallisten yhtiöiden.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei  
b) kyllä X
Tarkennuksia: Viljelyä ei ainakaan toistaiseksi. Tutkimustyötä pitää silti tehdä ja tukeakkin, koska vain siten teknologiamme voi kehittyä. 

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön  
b) Euroopan Unionin X
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Jos tutkimukset kustantavat kehittäjäyhtiöt, niin korruption vaara on todella suuri.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa  
b) kyllä, poikkeustapauksissa X
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: On tietenkin selvä, että jos ihmiset muuten kuolisivat nälkään niin luonnollisesti gm-ruokaa pitää saada syödä. Kuitenkin on pyrittävä auttamaan nälänhätä ja katastrofialueita mieluummin normaalileilla ruokatarvikkeilla