Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Tuula Petäkoski-Hult, SDP


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina X
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
 
Tarkennuksia:  

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto  
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke X
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia X
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia X
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Sairaanhoidollisiin asioihin tuotetut gm-ratkaisut saattaisin hyväksyä, mutta kuitenkin niin, että esim. eläimille ei aiheudu asiasta kohtuutonta haittaa tai epämukavuutta. Siirtoelintuotannosta kaipaan lisää tietoja, kuten gm-tuotteiden myös kasvattamisesta ja vaikutuksista sekä hyödyistä että haitoista. Jotkut perinnölliset, vammauttavat sairaudet olisi hyvä saada hoidettua ennaltaehkäisevästi gm-tekniikan avulla. Toisaalta on myös mietittävä sitä, onko eettisesti ja yhteiskunnan vastuuntunnon ja moraalin kannalta perusteltua vaikuttaa luonnonvalinnan määräämään perimään ja millä ehdoilla sitä voitaisiin muuttaa.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys X
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?  
Tarkennuksia:  

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 2
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 6
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 2
Tarkennuksia: Lisätiedot voivat muuttaa jakoa vaihtoehtojen b) ja c) välillä.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty  
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä X
Tarkennuksia:  

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen  
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien X
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion X
g) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia:  

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia:  

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei  
b) kyllä X
Tarkennuksia: Silloin, kun se on perusteltua, esim. tuotteen välttämättömyyden vuoksi. Lääkkeellisten ratkaisujen tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa eri tutkimusohjelmien kautta rahoitusta voitaisiin kanavoida perusteltuihin, käänteentekeviin uusiin tuotteisiin tai niiden kehittämiseen.

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin X
c) jonkun muun, kenen? erilaiset tutkimusohjelmat soveltuvin osin
X
Tarkennuksia: vrt. edellinen vastaus tutkimusohjelmien hyödyntämisessä.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa  
b) kyllä, poikkeustapauksissa X
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: Asia tulisi ratkaista myös apua vastaanottavassa maassa.