Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Jari Tertsunen, SKP


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina  
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
X
Tarkennuksia:  

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia: En halua omilla valinnoillani tukea elintarviketeollisuuden voiton maksimointia.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto  
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke  
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia  
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Kysymys on vaikea. En ole asiantuntija. Suhtaudun hyvin varauksellisesti geenimanipulaatioon. Vaikka jotkin tutkimustulokset voivatkin vaikuttaa hyviltä tänään, toinen totuus saattaa valjeta 10 tai 20 vuoden kuluttua.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä  
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ? X
Tarkennuksia: En puualan koulutuksen saaneena toistaiseksi näe myönteisiä tekijöitä asiassa.

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 5
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 5
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: Panostus voisi olla tasapuolista, jos puhutaan tuotantotavan valinnasta. Maksettava maataloustuki myös tasapuolista. Maataloustuotannossa voisi luomutuotantoon erikoistuneilla tiloilla olla lisäksi helpotuksia verotuksessa esimerkiksi ympäristöä säästävän tuotantotavan hyväksi.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: En haluaisi, että Suomessa olisi ollenkaan gm-kasvien tuotantoa.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien X
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen? Luvan myöntäjän
X
Tarkennuksia: Luvan myöntäjällä on pelottavan suuri vastuu. Pelkään, että nykyinen päätöksenteko-organisaatio ei kykene ymmärtämään asiasisältöjä joista se päättää.

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)  
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään X
Tarkennuksia: Mieluummin gm-aines tulisi kieltää kokonaan, mutta, jos se on käytössä, kuluttajilla pitäisi olla oikeus valita puhtaat siemenet halutessaan.

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia:  

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin  
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Kehittäjä maksakoon kulut, ja puolueeton tarkastuselin tarkastakoon tutkimusten oikeellisuuden.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa X
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: