Bioturvayhdistyksen kysely
EU-parlamenttivaalien suomalaisehdokkaille
9.5.2004

 
Matti Wuori, Vihreä liitto (sit.)


1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina  
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä  
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää
ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat
X
Tarkennuksia: Joitakin lääketieteen sovelluksia on harkittava, mutta vain jos se on mahdollista laajan varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Geneettinen integriteetti on lisättävä uusiin, ns. kolmannen polven ihmisoikeuksiin.

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi
gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Gm-ruoan turvallisuudesta ei ole täyttä varmuutta, varovaisuusperiaate ei riitä.

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä  
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle  
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto  
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke  
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia  
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia  
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista X
Tarkennuksia: Kuten yllä. Esim. maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa geenitekniikka voi tajota mullistavia keinoja. Turvallisuusnäkökohdat ovat kuitenkin nykytietämyksellä mielestäni sekä ongelma ja pitkälti myös este soveltamiselle.

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys  
b) jonkin verran positiivinen merkitys  
c) ei merkitystä X
d) jonkin verran negatiivinen merkitys  
e) merkittävä negatiivinen merkitys ? X
Tarkennuksia: Ks. Edellä. Gm-tekniikkakokeilut puilla ovat riski bioturvallisuudelle ja biologiselle monimuotoisuudelle. Globaalisti korostaisin tarvetta panostaa metsityshankkeisiin. 

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja) 8
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja) 3
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon 0
Tarkennuksia: Jostain kumman syystä Suomen hallitus ei ole halunnut ohjata EU-tukea luomuviljelyyn, vaikka siihen olisi mahdollisuus.

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia
viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty X
b) ei  
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä  
Tarkennuksia: Turvallisuudesta ei ole varmuutta.

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset,
jos gm-kasveja aletaan viljellä?
(voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen X
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta  
c) kaikkien tuottajien yhdessä  
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien  
e) kaikkien kuluttajien  
f) valtion  
g) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Tuottajan vastuulla.

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%) X
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)  
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään  
Tarkennuksia:  

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden
kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei X
b) kyllä  
Tarkennuksia: Tämä on kiinnostava kysymys sekä tutkimuksen vapauden että päämäärien kannalta. Jos ja kun tutkimusta tuetaan (jo nyt), mihin sillä pyritään ?

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka
gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön X
b) Euroopan Unionin X
c) jonkun muun, kenen?  
 
Tarkennuksia: Turvallisuusnäkökohdat vaativat riippumatonta tutkimusta.

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö
ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa X
b) kyllä, poikkeustapauksissa  
c) kyllä, kategorisesti  
Tarkennuksia: Gm-vapaata ruokaa riittää vietäväksi elintarvikeapuna. Ruokapula ei ylipäätään ole perusongelma, vaikka gm-propaganda antaa niin ymmärtää.