Elintarvikeyritysten suhtautuminen
geenitekniikan käyttöön
Haastattelussa Atria, Ingman, HK-Ruokatalo, Raisio, Saarioinen ja Valio
Haastattelusarja
22.10.2003
Kansalaisten Bioturvayhdistys haastatteli muutamia maamme suurimmista elintarvikeyrityksistä selvitellen näiden linjauksia geenitekniikkaan. Oheen liitetyistä yritysten vastauksista ilmenee, että kaikki vakuuttavat käyttävänsä elintarvikkeiden valmistuksessa vain geenimuuntelemattomia raaka-aineita. (Tosin Raision vastaus kysymykseen ei ole aivan suora.)

Yritysten valmiuksia ja paneutumista raaka-aineiden puhtauden valvontaan on vaikea tämän haastattelun perusteella arvioida. Atrian vastaus on jonkinasteista luottamusta herättävä, mutta muiden yritysten osalta valvonta vaikuttaa aika passiiviselta.

Geenimuunneltujen mikrobien ja geenitekniikan muunlainen käyttö on sekin annettujen tietojen valossa varsin vähäistä. Ainoastaan Valio kertoo tuottavansa juustoa, jonka valmistuksen apuaineena on käytetty gm-mikrobin avulla tuotettua juuston juoksetetta, kymosiinia. Kymosiini on puhdistettu entsyymivalmiste, itse juustossa gm-mikrobeja ei ole. Kymosiinin valmistustapa ei toistaiseksi näy pakkausmerkinnöissä, mutta tulevaisuudessa merkintöjä ehkä muutetaan. Raisiolta ei saatu suoraa vastausta gm-mikrobien käytöstä ja HK-Ruokatalon lyhyestä vastauksesta voi päätellä, että kysymystä ei ehkä ymmärretty oikein.

Kokonaisuudessaan on positiivista todeta, että kuluttajien ääntä näköjään kuunnellaan suomalaisen elintarviketeollisuuden piirissä. Lähes kaikki yritykset kertovat, että ne eivät toistaiseksi ole aikeissa panostaa geenitekniikan avulla viriteltyjen elintarvikkeiden kehittelyyn. Vain Raisio Yhtymän vastauksessa jaksetaan vielä todeta, että "geenitekniikan käyttöön sisältyy tulevaisuuden mahdollisuuksia".

Toisaalta, haastatelluista valmistajista ei mikään näytä - näillä tiedoin - profiloituvan erityisen tarkaksi geenimuuntelemattomuuden vaalijaksi. Yksikään yritys ei myöskään anna selkeitä aikarajoja siitä, miten kauan pidättäytyvät gm-vapaassa tuotannossa. Yleisesti ottaen sekä tiedottaminen aiheesta että linjaukset noudattelevat pitkälti lain säätelemiä rajauksia - vapaaehtoista lisäpanostusta ei vielä ole nähtävissä.

Toivottavasti viime aikojen tulokset kuluttajien vakiintuneesta haluttomuudesta gm-tuotteiden käyttöön innostavat teollisuutta jo lähiaikoina nykyistä(kin) selkeämpiin gm-kriittisiin linjauksiin.

Asko Ali-Marttila

  1. Atria Oyj:n tuotekehitysjohtaja Merja Leino
  2. HK-Ruokatalon tuotekehitysjohtaja Kari Sipilä
  3. Ingman Foods Oy:n kehitys- ja tutkimuspäällikkö Minna Elovainio
  4. Raisio Yhtymä Oyj:n tuotekehitysjohtaja Ilmo Aronen
  5. Saarioinen Oy:n laatujohtaja Maarit Kyyrö
  6. Valion tuotekehitysjohtaja Annika Mäyrä-Mäkinen