Ei vara venettä kaada - geenitekniikassakaan
3.9.2005

Helsingin Sanomat ei
julkaissut tätä, eikä
Jeffrey Smithin omaa vastinetta kirjansa
arvosteluun.

Atte von Wright allekirjoittaa kirja-arvionsa Jeffrey Smithin kirjasta Petoksen siemenet (Seeds of Deception) (HS 19.7.) meriitillään osallistumisesta "gm-kasvien turvallisuuden arviointeihin EU:ssa".

Yksi Smithin kirjan kantavia väitteitä on se, että geenimuuntelua on koetettu perustella turvalliseksi vanhentuneen tieteellisen käsityksen varassa, ohittaen geenitutkimuksen tuottaman uuden tiedon. Von Wright väittää Smithin viittaamasta "koodinmuokkauksesta", "etteivät nämä ilmiöt ole mahdollisia muuntogeenisissä kasveissa." Von Wrightin väite perustuu jo vanhentuneeseen tietämykseen kasvien perinnöllisyyden mekanismeista. Vaihtoehtoinen silmukointi on osoittautumassa merkittäväksi tekijäksi myös kasvien proteiinisynteesissä. (esim. Genomics. 2003 Dec; 82 (6): 584-95 ja Trends Plant Sci. 2003 Oct; 8 (10): 468-71)

Vielä muutama vuosi sitten geenitekniikkaa markkinoitiin toimintana, jossa kasviin siirretään tiettyä proteiinia koodaava geeni ja saadaan aikaan haluttu muutos "täsmäjalostuksena". Tämän pohjalta FDA ja EU (von Wrightin tuella) ovat hyväksyneet gm-kasveja markkinoille. Nykytieteen valossa tilanne on huomattavasti monimutkaisempi ja olennaisesti vaikeammin hallittava sekä valvottava.

Atte von Wright vahvistaa kirjoituksellaan Jeffrey Smithin analyysin siitä, että valvovat viranomaiset eivät noteeraa uusimpien tieteellisten tulosten antia riskinarvioinnissaan, Suomessakaan. Tässä valossa tuntuukin hieman kohtuuttomalta Atte von Wrightin marginalisointiyritys määritellä Kansalaisten Bioturvayhdistys "geenitekniikkaan jyrkän kielteisesti" suhtautuvaksi.

Yhdistys suhtautuu geenitekniikkaan hyvin myönteisesti tieteellisen tiedon ja ymmärryksen vastuullisena työkaluna ja hyväksymme myös vastuullisen soveltamisen esimerkiksi tautitorjunnan ja kasvinjalostuksen diagnostisena tunnistuskeinona. Geenimuunneltujen organismien käyttöönoton kannalta tukeudumme varovaisuusperiaatteeseen. Niiden levittämistä avoimeen ympäristöön pidämme tällä hetkellä vastuuttomana.

Keskustelu geenitekniikasta ei etene, jos viranomaiset sekä jotkut dosentit ja professorit jatkuvasti välttelevät yksityiskohtaista ja jäsenneltyä keskustelua. Suomessakin on meneillään gm-kokeita, joiden tekemistä ei ole jatkuvista kyselyistä huolimatta suostuttu perustelemaan tai esittämään tieteellisiä viitteitä tutkimusoletusten pohjaksi.

Hannu Hyvönen
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen pj v.2000-2003

Hannes Tuohiniitty
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen vpj.