Gm-viljelyn ratkaisee puolueeton
ja perusteellinen tutkimus
Vastine
18.10.2004
Toimittaja Kaija-Leena Runsten oli käynyt (MT 18.10.) Espanjassa eurooppalaisen maatalousgeenitekniikan etujärjestön (ABE) järjestämällä opintoretkellä, minkä hän tosin unohti mainita.

Juttu olikin matkan järjestäneen organisaation mielipiteiden yksipuolista esittämistä. Aivan toisenlaisen kuvan saa, kun lukee maan pienviljelijä- ja ympäristöjärjestöjen selvityksiä.
(Linkki: http://www.tierra.org/transgenicos/pdf/Algranoingles03-08.pdf).

Teollisuuden väite, että rinnakkaiselo gm-ja ei-gm-maissin välillä olisi onnistunut on perin virheellinen. Espanjassa on tullut esille useita tapauksia, joissa tavanomaisten ja luomutilojen maissi on gm-saastunut. Kun gm-lohkojen sijainti pidetään naapuriviljelijöiltä salassa, on gm-vapaan maissin viljelijöillä todellisia vaikeuksia estää sekoittuminen.

Missään vaiheessa valtion virallinen taho ei ole tehnyt tutkimuksia gm-maissin viljelystä, vaan kaikki tiedot tulevat gm-lajikkeita kehittäneiltä ja myyviltä yrityksiltä, Syngentalta ja Monsantolta. Gm-viljelyä ei edelleenkään seurata EU:n direktiivin 2001/18/EY mukaisesti. Espanjassa gm-maissien sadoissa on viljelijöiden kokemuksen mukaan ollut suuria eroja vuosien välillä.

Bt-maissin käytölle Espanjassa on ylipäänsä heikot perusteet, sillä maissikoisa esiintyy hyvin rajatusti maan alueella ja tuholainen pystytään viljelijöiden mukaan pitämään kurissa hyvin ilman kemikaaliakin. Vähäisestä viljelypinta-alasta huolimatta maissikoisassa on jo vuonna 2000 esiintynyt voimakasta resistenssiä Bt176-maissin tuottamaa toksiinia vastaan. Bt-maissia on yleisesti ruiskutettu tuholaistorjunta-aineella, vaikka se on muunneltu itse tuottamaan torjunta-ainetta.

Jutussa ei käy ilmi, että Espanjan uusi hallitus on muuttanut suhtautumistaan gm-kasveihin. Hallitus on aloittamassa tarkemmat selvitykset gm-kasvien haitoista ja evännyt yleisimmän lajikkeen (Bt176) viljelyn, koska se sisältää EU:n kieltämää antibioottiresistenssimerkkigeeniä.

Bt-maissin viljely Espanjassa on täysin epäonnistunut esimerkki rinnakkaiselon onnistumisesta. Bt-maissin taloudellisuus, ympäristöedut tai viljelyhelppous ovat löysiä väitteitä ilman todisteita. Bt-maissin viljelypinta-ala on Espanjassa laskussa.

Bt-maissi on tarpeeton ja riski viljelijöiden kukkarolle, ympäristölle sekä eläinten terveydelle.

Hannes Tuohiniitty
puheenjohtaja
Kansalaisten Bioturvayhdistys ry.

Vastine toimitettu Maaseudun tulevaisuus -lehteen 18.10.