Bioturvayhdistyksen kunnallisvaalikyselyn tulokset
Kuntavaaliehdokkaat eivät luota 
gm-ruokaan ja -kasveihin
12.10.2004 Kansalaisten Bioturvayhdistys lähetti kaikille kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneille puolueille ja sitoutumattomille ryhmille kyselyn välitettäväksi ehdokkaille. Vajaan kahden viikon aikana internetpohjaiseen kyselyyn vastasi kaikkiaan 1097 kunnallisvaaliehdokasta, mikä on noin 3% kaikista ehdokkaista. Vastanneista 198 on nykyisten valtuustojen jäseniä.

Yhdistys kysyi ehdokkailta:

  1. Olisitko valmis työskentelemään kunnanvaltuustossa sen eteen, että kuntasi alueella ei toistaiseksi tulisi viljellä muuntogeenisiä (gm) kasveja, esimerkiksi valtuuston hyväksymällä julistuksella?
  2. Olisitko valmis työskentelemään kunnanvaltuustossa sen eteen, että kuntasi julkisissa ruokahankinnoissa tehtäisiin periaatepäätös olla toistaiseksi käyttämättä muuntogeenisiä (gm) elintarvikkeita?

Vastanneista 87% olisi valmis toimimaan valtuustossa gm-kasvien viljelyä vastaan oman kuntansa alueella. Puolestaan 91% olisi valmis toimimaan gm-elintarvikkeiden käytön kieltämiseksi oman kuntansa joukkoruokailussa.

Kyselyyn vastasi ehdokkaita 11 puolueesta ja 179 kunnasta. Määrällisesti eniten ehdokkaita vastasi pääkaupunkiseudun kunnista ja muista suuremmista kaupungeista.

Kunnallisvaalien äänestäjät voivat tarkistaa kunnittain ja puolueittain jaoteltuna kaikkien kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden vastaukset ja perusteluja niihin:

Vastaukset kunnittain perusteluineen
Yhteenvedot puolueittain ja kunnittain

Kyselyn perusteella kunnissa eri puolilla Suomea on paljon halukkuutta perustaa gm-kasveista ja -elintarvikkeista vapaita alueita. Samanlaisia alueita on eri puolilla EU:ta jo tuhansia ainakin 13 eri jäsenmaan alueella. Lisätietoja gm-vapaista alueista: www.gmofree-europe.org

Kuntavaalien jälkeen valitut ehdokkaat joutunevat monissa kunnissa ottamaan kantaa kysymykseen seuraavalla nelivuotiskaudellaan.

EU:ssa on edelleen voimakasta erimielisyyttä siitä miten gm-kasvien viljely tulisi toteuttaa unionin alueella, tai tulisiko sitä vielä sallia lainkaan. EU:lla on isoja avoimia kysymyksiä: kuinka paljon gm-siemeniä saisi olla tavanomaisten ja luomusiementen joukossa, millä perusteilla gm-vapaita alueita voisi perustaa ja mihin, sekä ovatko gm-elintarvikkeet ja -rehut turvallisia niitä syöville.

Lisätietoja kyselystä ja yhteenvetoja vastanneista:
Hannes Tuohiniitty, puheenjohtaja 044-3452111