Johtava geenitekniikkakriitikko Suomessa
Tohtori Mae-Wan Hon kiertue 28.11.-1.12.
26.11.2004

  
Keskustelun avaajaa geenimuuntelun turvallisuudesta on kaivattu

Kansalaisten Bioturvayhdistys kutsui Suomeen tunnetun tohtori Mae-Wan Hon, joka on kriittinen geenimuuntelua kohtaan. Tärkeimpänä syynä kutsulle oli, että Suomessa tutkijat eivät julkisesti näytä lainkaan vastaavan esitettyihin kysymyksiin muuntogeenisten organismien turvallisuudesta. Vaikenemalla Suomen tiedeyhteisö kaivaa omaa kuoppaansa. Huolestuttavaa on erityisesti, että Suomessakin kerettiläisiä tutkijoita on painostettu olemaan hiljaa tai estetty eteneminen tutkimusuralla. Samoin on käynyt ulkomaillakin, missä mustamaalaaminen on tosin mennyt paljon rumemmaksi. Kuuluisimpia esimerkkejä ovat Arpad Pusztai ja Ignacio Chapela.

Väitteet, että maailmalla olisi tieteellinen yksimielisyys gm-organismien turvallisuudesta tai tarpeesta eivät pidä paikkaansa. Kasvava joukko eri alojen tieteentekijöitä geneetikoista molekyylifyysikoihin, kemisteihin, kasvinjalostajiin ja monia muita on alkanut vihdoin kyseenalaistaa epätieteellisin perustein tai ilman tieteellisiä todisteita esitetyt väitteet.

Viimeisimpiä geenitekniikan turvallisuusväitteitä murskaavia artikkeleita ovat:

William Freese & David Schubert. Safety testing and regulation of genetically engineered foods. Biotechnology and genetic engineering reviews - vol 21, November 2004. Intercept Ltd. Saatavana pyynnöstä bioturva@bioturva.org

Kirjoittajat esittävät että Yhdysvalloissa on hyväksytty väärin perustein ja ilman tarvittavaa tieteellistä tietoa gm-kasveja sekä esittävät useita turvallisuustutkimuksen osia lisättäväksi, jotta gm-organismien turvallisuudesta voitaisiin olla varmempia.

Allison Wilson, Jonathan Latham & Ricarda Steinbrecher. Genome scrambling - myth or reality? Transformation-Induced Mutations in transgenic crop plants. Saatavilla: http://www.econexus.info/pdf/ENx-Genome-Scrambling-Report.pdf

Kirjoittajat summaavat tieteellisiä artikkeleita läpikäytyään, että geenitekniikassa käytettyjen työkalujen, agrobakteerin ja partikkelipommituksen, aiheuttamat tarkoittamattomat muutokset gm-kasvien perimään ovat yleisiä ja säätelyä pitäisi niiden osalta lisätä, sillä nyt ei tiedetä jääkö gm-kasveihin vaarallisia perinnöllisiä muutoksia.

Ian Pryme & Rolf Lembcke. In vivo studies on possible health consequences of genetically modified food and feed - with particular regard to ingredients consisting of genetically modified plant materials. Nutrition and Health. 2003. Vol 17, pp. 1-8. Saatavilla: http://www.soilassociation.org/web/sa/saweb.nsf/0/80256cad0046ee0c80256d66005ae0fe/
$FILE/NutritionHealthstudy.pdf

Kirjoittajat toteavat laajan lähdetutkimuksen pohjalta, että ei ole olemassa tarpeeksi tieteellistä tietoa, jotta voitaisiin sanoa gm-tuotteiden olevan turvallisia.


Mae-Wan Ho: lyhyt biografia

Mae-Wan Ho on yksi aktiivisimmasta geenitekniikkakriittisistä tutkijoista, joka kiertää maailmaa jatkuvasti puhumassa. Ennen Suomeen tuloaan Ho on juuri vieraillut Kanadassa ja Bangkokissa.

Biokemian tohtori Mae-Wan Ho asuu Iso-Britanniassa, jossa hän toimii Avoimen yliopiston molekyyligenetiikan ja biologian luennoitsijana sekä vanhempana tutkijana. Ho on opiskellut Hongkongin yliopistossa ja työskennellyt post-doc tutkijana Kalifornian yliopistossa San Diegossa. Ho voitti Kaliforniassa ollessaan National Genetics Foundationin stipendin, minkä turvin hän jatkoi tutkimusta Lontoon yliopistossa. Hän on ollut perustamassa tieteen ja yhteiskunnan roolia tutkivaa organisaatiota Institute of Science in Society (ISIS), jota hän tällä hetkellä myös johtaa. Lisäksi Ho toimii muun muassa Third World Network -järjestön neuvonantajana. www.i-sis.org.uk

Mae-Wan Ho on kansainvälisesti tunnetuimpia geenimuuntelun kriitikoita. Hän on ollut mukana tekemässä yli 300 julkaisua ja kahtatoista kirjaa. Kirjoista ehkä tunnetuimpia ovat The Rainbow and the Worm, The Physics of Organisms (1993, 1998), Genetic Engineering - Dream or Nightmare? (1998, 1999) sekä Living with the Fluid Genome (2003). Lisäksi Ho toimittaa radikaalia tiedelehteä Science in Society.

Hon kiertueen aikana pitämiä esityksiä tullaan laittamaan myös esille, mutta oheinen kirjoitus "Miksi gm-kasveja ei tulisi viljellä" antaa kokonaiskuvan hänen argumenteistaan.