Tutkintapyyntö Iisalmen poliisille
5.9.2000 Suomen ja EU:n lakien mukaan Suomessa ei ole lupa viljellä geenimuunneltua rapsia. Viime toukokuussa Maaseudun Tulevaisuus kertoi, että kaikkiaan kymmenen viljelijää viljeli kuitenkin rapsia, joka oli saastunut geenimuunnellulla siemenellä. (kts. liite)

Siemenen toi maahan Mildola Oy, jolla on yhteistyösopimus kanadalaisen Advanta Seeds-yhtiön kanssa, jolta siemenerä hankittiin. Nähdäkseni sekä Mildola että Advanta Seeds rikkoivat maahantuonnissa Suomen lainsäädäntöä. Advanta Seeds välitti siemenet Englannissa olevan tukkukeskuksensa kautta ja ilmeisesti Advanta Seeds rikkoi tältä osin EU:n lainsäädäntöä tuomalla EU:n alueelle geenimuunneltua rapsia siemenviljelykäyttöön.

Lisäksi maahantuonnissa on rikottu siementen vakuustodistuksissa taattua aitousvakuutusta. Koska siemenerä sisälsi geenimuunneltua ainesta se olisi pitänyt merkitä vakuustodistukseen, mutta näin ei tapahtunut.

Geenimuunnellun rapsin laiton viljely Suomen maankamaralla rikkoi Suomen ja EU:n geenitekniikkalainsäädäntöä ja myös siemenkaupan lainsäädäntöä ja tämä asia on julkisessa sanassa tullut kiistatta esille.

Toivon poliisin selvittävän sekä Mildolan että Advanta Seeds -yhtiön juridisen vastuun tapahtumassa.

Asian selvittäminen poliisin toimesta on tärkeää myös siksi, että uskottavuus lainsäädäntöön ja valvontaan säilyy. Kun lakeja rikotaan, teot on tutkittava rikosasioina.

Mildola Oy on yhteistyössä Monsanto-nimisen yhtiön kanssa tehnyt kokeita geenimuunnellulla rapsilla ja on täten hyvin tietoinen geenimuunneltujen organismien leviämisen riskeistä. Yhtiön tutkimusjohtaja Unto Tulisalo kertoikin Maaseudun Tulevaisuudessa viime toukokuussa ettei Kanadasta enää ole mahdollista tuoda taatusti geenimuuntelematonta rapsia. Tämä tilanne on varmasti ollut ainakin kanadalaisen maahantuojan tiedossa viime vuonna kun kaupat rapsierästä tehtiin.

Pyydänkin tältä osin selvitettäväksi täyttääkö maahantuonti tahallisen teon tuntomerkit?

Pyydän selvitettäväksi myös sen kenelle viljelijöille ja millä alueilla rapsia toimitettiin ja onko mahdollista, että geenimuunneltu rapsi on päässyt risteytymään joko tavanomaisesti viljeltyjen rapsien kanssa tai luonnonkasvien kanssa.

Lajikeaitous ja sataprosenttinen vapaus geenimuunnellusta perimäaineksesta ovat tärkeitä ja rahanarvoisia laatumerkkejä ja asian selvittäminen on viljelijöiden oikeusturvan kannalta välttämätöntä. Se mahdollisuus, että torjunta-aineita kestävä rapsi on risteytynyt luonnonkasvien kanssa, tuottaa riskin ns. superrikkakasvien syntymisestä. Risteytymismahdollisuus on selvitettävä, jotta riskin toteutumisesta aiheutuneet kustannukset voidaan langettaa aiheuttajan korvattavaksi.

Nähdäkseni päävastuun tapahtuneesta kantaa Advanta Seeds -yhtiö ja jotta Suomelle eri tahoille aiheutuneet kulut voidaan korvata ja vastuut mahdollisista riskeistä kohdentaa tarvitaan asiassa perusteellinen rikostutkinta.

Hannu Hyvönen
FK, vapaa toimittaja
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja