Geenimuuntelukokeiden sijaintipaikat salataan yhä
Bioturvayhdistys järjestää riskinarviointikatselmuksen Punkaharjulla
Tiedote ja kutsu
17.7.2002
Kansalaisten Bioturvayhdistys voitti Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa kiistan geenimuunnelluilla organismeilla toteutettavien kenttäkokeiden julkisuudesta. Oikeuden päätöksen mukaan Geenitekniikan lautakunnan olisi pitänyt luovuttaa Bioturvayhdistykselle pyydetyt tiedot myös koealueiden sijainnista.

Geenitekniikan lautakunta on valittanut päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja käsittely on jatkunut jo liki vuoden asiakirjavuoropuheluna Kho:n, Geenitekniikan lautakunnan ja Kansalaisten Bioturvayhdistyksen kesken.

Geenitekniikan lautakunnan viimeisimmässä vastaselityksessä myönnetään yllättäen geenimuuntelukokeisiin sisältyvän suuria riskejä:

"Jos ulkopuoliset liikkuvat ilman lupaa tutkimus- ja kehittämiskoealueella, he voivat tahallisesti tai tahtomattaan sekoittaa koejärjestelyt, levittää geenitekniikalla muunnettuja organismeja koealueen ulkopuolelle ja täten aiheuttaa vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle".

- Olemme iloisia siitä, että Geenitekniikan lautakunta lopultakin tunnustaa geenitekniikkaan sisältyvän terveys- ja ympäristöriskejä, mutta lautakunnan johtopäätös on väärä. Riskit eivät ole syy jatkaa kokeita salassa vaan ne ovat syy lopettaa kyseenalainen koetoiminta, kommentoi asiakirjaa valitusprosessin alullepanija Asko Ali-Marttila Lopelta.

- Voidaan myös kysyä, ovatko mahdolliset sabotöörit ainoat ulkopuoliset, jotka voivat levittää gm-ainesta koealueiden ulkopuolelle. Pikkunisäkkäiden, hyönteisten, lintujen ja tuulen vaikutuksesta riskit voivat yhtä hyvin realisoitua, huomauttaa yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen.

Bioturvayhdistys järjestää avoimen riskinarviointikatselmuksen Punkaharjulla maanantaina 22.7.2002 klo 14.00 alkaen (huom. aika muuttunut).

- Toivomme kokoontumispaikalle kunnantalon pihamaalle sekä koetoiminnan järjestäviä tahoja ja henkilöitä kuin myös kuntalaisten edustajia, sanoo Asko Ali-Marttila. - Uskomme, että geenimuunneltujen koivujen koealue löytyy paikkakuntalaisten avustuksella.

Lisätietoja:
Asko Ali-Marttila
, puh. (0400) 727 289
Hannu Hyvönen
, puh. (040) 831 7733


Kutsu riskinarviointikatselmukseen Punkaharjun kuntaan

Kutsun saajat: Punkaharjun kunta, Metsäntutkimuslaitos, Geenitekniikan lautakunta, Biotekniikan neuvottelukunta, Suomen ympäristökeskus, Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Kansalaisten Bioturvayhdistys on huolestunut siitä riskistä, että geenimuunneltua perimää on mahdollisesti levinnyt maamme eliöstöön Suomessa järjestettyjen kenttäkokeiden kautta.

Yhdistys jakaa tältä osin sen Geenitekniikan lautakunnan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittämän kannan, että ulkopuolisten tunkeutuminen koealueelle voi olla riski terveydelle ja ympäristölle. Toisin kuin Geenitekniikan lautakunta, emme kuitenkaan pidä tällaisten riskien olemassaoloa perusteena salata geenimuunnelluilla organismeilla tehtyjen kenttäkokeiden sijainti.

Kansalaisten Bioturvayhdistys katsoo, ettei tällaiseen koetoimintaan olisi tullut ryhtyä lainkaan ilman laajaa avointa kuulemista ja avointa ja julkista YVA-menettelyä. Geenimuunneltujen organismien tuominen elinympäristöömme on suuri ja periaatteellinen rajanylitys. Pahimmillaan geenimuunneltu perimä kaikkine vaikutuksineen voi levitä laajasti ja peruuttamattomasti ekosysteemeihin.

Kutsumme kirjeen vastaanottajien edustajia mukaan avoimeen riskinarviointikatselmukseen Punkaharjulle maanantaina 22.7. Kokoontuminen on klo 14.00 kunnantalon pihamaalla (huom. aika muuttunut).

Tapahtuma on avoin myös tiedotusvälineille ja kiinnostuneille kansalaisille.

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen puolesta

Hannu Hyvönen
Asko Ali-Marttila