Bioturvayhdistys vaatii mittauksia geenipäästöistä
- Valvonta ontuu Suomessa
Tiedote
24.7.2002

English summary

Kansalaisten Bioturvayhdistys luovutti tänään Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselityksen geenitekniikan lautakunnan perusteluihin salata tietoja kenttäkokeista. Kirjelmän liitteenä toimitettiin raportti yhdistyksen järjestämistä riskinarviointikatselmuksista Punkaharjulla ja Viikissä.
    "Kiertueemme osoitti selvästi, ettei salailu poista riskejä, vaan lisää niitä", toteaa yhdistyksen tiedottaja Asko Ali-Marttila. "Kiertueemme aikana varmistui, että kokeisiin liittyi riskejä joiden olemassaolosta eivät sen enempää kokeen järjestäjät kuin valvovat viranomaisetkaan olleet tietoisia."
    Vastaselityksessään KHO:lle yhdistys ihmettelee myös ristiriitaista informaatiota salailun alullepanijoista. "Punkaharjulla saimme kuulla, että Geenitekniikan lautakunta oli kehoittanut pitämään kokeet salassa, mutta toisaalta GTLK on väittänyt kirjelmissään KHO:lle että tutkijat ovat vaatineet kokeiden pitämistä salaisina", ihmettelee Ali-Marttila geenitekniikan turvallisuutta valvovan viranomaisen roolia.

Myös Suomessa aloitettava gm-päästöjen mittaukset

Bioturvayhdistyksen tietojen perusteella nykyisiin ja menneisiin kenttäkokeisiin liittyy riskejä, joita ei ole osattu huomioida. Yhdistys vaatii Kasvintuotannon tarkastuskeskusta ja Suomen ympäristökeskusta ottamaan näytteitä kaikkien Suomessa järjestettyjen kenttäkokeiden ympäristöstä. Näille laitoksille jätetyssä selvityspyynnössä yhdistys vaatii myös mittauksia niistä taimista ja siemenistä, joita on tuotettu geenimuuntelua harjoittavissa laitoksissa.
    "Puhtaus geenimuuntelusta on kasvintuotannossa kasvavaa arvostusta nauttiva laatumerkki ja on hälyttävää ettei Suomessa ole vielä aloitettu vakavasti otettavaa valvontaa", sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen. Erityisen kummallisena yhdistys pitää sitä, ettei edes kesällä 1999 tapahtuneen gm-rapsivahingon osalta ole ryhdytty minkäänlaisiin mittauksiin.
    Tällöin useille Etelä-Suomen tiloille tuli n. 100 ha:n aloille gm-rapsia Kanadasta, mutta Maa- ja metsätalousministeriö on tähän päivään asti salannut tilojen sijainnin jopa Suomen ympäristökeskuksen edustajilta.

Lisätietoja:
Asko Ali-Marttila, puh. 0400 727 289
Hannu Hyvönen, puh. 040 831 7733

Katso myös: Kontaminaatioselvityspyyntö