Kansalaisadressi YK:lle 
puiden geenimuuntelua vastaan

Suomalaiset ympäristöjärjestöt avasivat 
vaihtoehtoisen metsäfoorumin Internetiin
Tiedote
12.1.2004
Kolme suomalaista ympäristöjärjestöä, Ekometsätalouden Liitto, Kansalaisten Bioturvayhdistys ja Maan ystävät protestoivat YK:n ilmastoneuvotteluissa tehtyä päätöstä hyväksyä geenimuunnellut puut keinoksi sitoa ilmakehästä hiilidioksidia.
- Tämä on totaalisen väärä suunta, sanoo Ekometsätalouden Liiton puheenjohtaja Riitta Wahlström.
- Emme tarvitse geenimuunneltuja puita tälle planeetalle ja on paljon hyviä syitä välttää niitä.

Järjestöt vaativat YK:n metsäfoorumia ottamaan kielteisen kannan geenimuunneltuihin puihin julkaisemalla avoimen vetoomuskirjelmän Internetissä. Kirjelmä allekirjoituksineen on tarkoitus luovuttaa YK:n metsäfoorumin neljännelle istunnolle ensi toukokuussa Genevessä.

Vetoomus tuomitsee geenimuuntelua puoltavan YK:n päätöksen Rion biodiversiteettisopimuksen vastaisena ja myös geenimuuntelua säätelevän bioturvallisuuspöytäkirjan vastaisena.

Keskustelufoorumi vaihtoehdoista

Keskustelua maapallon metsästrategiasta ja eri maiden metsätilanteista on tarkoitus jatkaa Internetsivuilla.
- Kun sanomme ei geenimuunnelluille puille ilmastonmuutoksen torjumisessa, on aika myös esittää vaihtoehtoiset kehittämissuunnat metsänhoidolle ja metsätaloudelle, perustelee Ekometsätalouden Liiton hankekoordinaattori Hannu Hyvönen kansainvälisen keskustelufoorumin avaamista.

Luonnonmukainen metsänhoito ilmastonmuutoksen torjunnassa

Peoples Forest Forum -nimisillä kotisivuilla avataan keskustelua metsänhoidon vaihtoehdoista julkaisemalla metsänhoidon professori Erkki Lähteen vetämän tutkijaryhmän yhteenveto tuloksistaan.
- Tulokset kertovat että pohjoisella havumetsävyöhykkeellä metsien luontaiseen erirakenteisuuteen tukeutuva ns. jatkuvan kasvatuksen malli pystyy nostamaan olennaisesti metsiemme puuvarantojen määrää ja samalla nostamaan myös vuotuisen kasvun määrää, perustelee Erkki Lähde vaihtoehtoisen metsänhoitomallin etuja.
- Luopumalla avohakkuista ja pyrkimyksestä tasarakenteisiin monokulttuureihin, saavutettaisiin myös suuria säästöjä metsänuudistamisessa ja hyötyjä sekä biologisen moninaisuuden että moninaiskäyttöarvojen suojelulle.

Kansalliset metsäraportit tarkasteluun

Yhtenä tavoitteena perustetulla Internetfoorumilla on tuottaa kriittisiä aineistoja ensi toukokuussa kokoontuvalle YK:n metsäfoorumille. Eri maiden viralliset metsäraportit löytyvät osoitteesta http://www.un.org/esa/forests/reports-unff4.html
- Olen tutustunut Suomen raporttiin ja ihmettelen kuinka kaikki keskeiset suomalaisen metsätalouden ongelmat onnistuttiin siinä ohittamaan, arvioi metsäekonomian tohtori Lauri Vaara tehtyä työtä. - Pahoin pelkään, että monen muunkin maan raportit tarjoavat yhtä epätoden ja kaunistellun kuvan YK-foorumin arvioitavaksi. Illuusioiden rakentamisen sijaan tarvitaan tosiasioiden tunnustamista ja avointa keskustelua.

Kansanedustaja Heidi Hautala (vihr) avasi Kansalaisten Metsäfoorumin yleiskeskustelun, jossa hän asettui tukemaan globaalia kieltoa geenimuunneltujen puiden käyttöönotolle.
- Se, että YK:n ilmastoneuvotteluissa on avattu ovea geenimuunneltujen puiden ja vierasperäisten puulajien käytölle ilmastonmuutoksen torjunnassa on huolestuttava esimerkki siitä, kuinka vähän painoa laitetaan aiemmalle Biodiversiteettisopimukselle. Tämän tulisi olla hälytyssignaali kansalaisille, tutkijoille ja kansalaisjärjestöille maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja:
http://elonmerkki.net/forestforum

Hannu Hyvönen
koordinaattori
tel +358-408317733
e-mail: ekometsa@sci.fi

Hannes Tuohiniitty
puheenjohtaja
Kansalaisten Bioturvayhdistys
GSM: +358 (0)50 4095 779
e-mail: hannes.tuohiniitty@bioturva.org

Riitta Wahlström
puheenjohtaja
Ekometsätalouden Liitto
tel. 0505402618
e-mail: taiga@surffi.net
http://elonmerkki.net/eml

Leo Stranius
puheenjohtaja
Maan ystävät
tel +358-40-754 7371
email: leo.stranius@pp.htv.fi
http://www.maanystavat.fi