Avoin kirje ja aineistopyyntö
geenitekniikan lautakunnalle
Ovatko kenttäkokeiden riskinarvioinnit ajantasalla?
Tiedote
12.4.2007
Kansalaisten Bioturvayhdistys nosti esille geenimuunnelluilla puilla tehtävien kenttäkokeiden riskinarvioinnin julkisessa katselmuksessaan Punkaharjulla 22.7.2002 kts. www.bioturva.org/tied/tied023.htm 

Tällöin esitimme huolemme paitsi siitä uhkapelistä mikä liittyy siitepölyn leviämisen estämiseen myös huolen ns. horisontaalisesta geenisiirtymästä, joka voisi tapahtua geenimuunnelluista puista erilaisiin bakteerikantoihin. Tilaisuuden tiedotteessa kirjoitimme:

"Ympäristökeskuksen tutkijan Katarina Björklöfin väitöskirjassa esitetään tuloksia, jotka kertovat, että bakteerit voivat siepata siirtogeenistä perimää jopa lehtien pinnalta. Tuore tutkimus Englannista kertoo, että siirtogeenisiä kasveja ravintonaan käyttävien ihmisten suolistobakteereista löytyi muunneltua perimää. On olemassa erittäin suuri mahdollisuus siihen, että kenttäkoealueella liikkuvien  hyönteisten, matojen, lintujen ja pikkunisäkkäiden bakteerifauna saa siirtogeenistä perimää. Toisaalta tiedetään, että bakteereilla on erittäin hyvä kyky vaihtaa dna:ta keskenään. Mahdolliset vaikutukset  lyhyellä ja pitkällä aikavälillä geenivuodosta bakteerien maailmaan ovat täydellinen arvoitus. Pahimmat uhkakuvat liittyvät uusien kasvi- ja eläinpatogeenien syntymiseen. Useimpien kasvien geenisiirroissa on  lisäksi käytetty työkaluna taimiaineistolaissa kiellettyä aitosyöpäbakteeria. Myös tähän liittyy omat riskinsä."

Emme kuitenkaan saaneet sen enempää tutkijoilta kuin geenitekniikan lautakunnaltakaan mitään vastauksia esittämiimme huolenaiheisiin ja viittaamiimme tutkimustuloksiin, joiden perusteella väitimme riskinarviointeja puutteellisiksi.

Väitteemme olivat vakavia ja katsomme, että tutkijoiden ja geenitekniikan lautakunnan olisi tullut esittää tieteellinen näyttö siitä, ettei esittämäämme riskiä ole ja tältä osin täydentää tehtyä riskinarviointia.

Seuraavan kerran kenttäkokeisiin liittyvästä horisontaalisen geenisiirtymän riskistä päästiin puhumaan Suomen Akatemian järjestämällä tiedeaamiaisella 12.8.2004. Hannu Hyvönen esitti paikalla olleille gm-puututkijoille ja geenitekniikan lautakunnan edustajille uudestaan kysymyksen horisontaalisesta geenisiirtymästä viitaten samalla Norjan hallituksen esittämään huoleen asiasta. kts.linkki: www.bioturva.org/tied/tied043.htm 

Geenitekniikan lautakunnan edustaja vastasi suullisesti kysymykseen ja kertoi että heillä on hallussaan tuore tutkimus, joka osoittaa ettei tällaista riskiä geenimuunnelluista kasveista bakteerifaunan perimän  muuntumiseen ole olemassa. Meille luvattiin esittää tämä tutkimus viipymättä, mutta ko. tutkimuksen nimeä tai tekijää ei tilaisuudessa kerrottu. Mainittakoon, että tässä vaiheessa gm-puututkijoiden tiedotustilaisuus yllättäen keskeytettiin ja kriittisen kysymyksen esittänyt toimittaja ja kansalaisaktivisti Hannu Hyvönen poistettiin tilaisuudesta.

Yhteenvetona voidaan nyt todeta että olemme jo yli neljän vuoden ajan tuloksetta peränneet geenitekniikan lautakunnalta ja kenttäkokeiden järjestäjiltä riskinarviointitietoa mahdollisuudesta, että maaperän ja sen eliöstön bakteerifauna voi kontaminoitua siirtogeenisellä aineksella.

Geenitekniikan lautakunnan edustaja on julkisesti tällaista tietoa meille luvannut yli kaksi vuotta sitten, mutta vieläkään meillä ei ole tietoa mihin tutkimukseen kenttäkoetoiminnan turvallisuus horisontaalisen geenisiirtymän osalta perustetaan.

Tilanne on omituinen ja rikkoo Rion biodiversiteettisopimukseen kuuluvaa varovaisuusperiaatetta, jonka mukaan toimenpiteiden suorittajilla on todistamisen taakka riskeistä.

Olemme esittäneet useita tutkimustuloksia huolemme perusteeksi, mutta meille ei ole esitetty yhtään tulosta, jolla näissä tutkimuksissa esille nouseva riski kumottaisiin.

Keskustelu asiasta kuitenkin jatkuu ja sen on syytä jatkua. Suomen Akatemian Esgemo-hanke järjestää 17.-18.4.2007 Helsingissä seminaarin geenimuunnelluista puista. kts. www.mm.helsinki.fi/esgemo/ 

Toivomme geenitekniikan lautakunnan toimittavan meille siellä tai siihen mennessä luvatut aineistot horisontaalisen geenisiirtymän riskinarvioinnin osalta.

Hannu Hyvönen
Kansalaisten Bioturvayhdistys
gm-puuvastaava
Ekometsätalouden Liitto
tiedottaja