Gm-soijan käyttöönotto heikentää
tuottajien ja kuluttajien asemaa
Tiedote
11.7.2007
Kansalaisten Bioturvayhdistys otti vastaan tyrmistyksellä tiedon LSO:n geenimuunnellun (gm) soijan käyttöönotosta sikojen rehuissa.

"Ihmettelemme, että ennen asiaa koskevaa päätöstä ei ainakaan julkisesti keskusteltu gm-rehuilla ruokittujen eläinkokeiden tuloksista, joissa koe-eläimet ovat saaneet vakavia sisäelinvaurioita ja joissa eläimiä on kuollut. Odotimme myös näin herkän päätöksen edellä keskustelua tiedemiesten lausunnoista, joissa varoitetaan gm-rehuilla ruokituista eläimistä valmistettujen tuotteiden haitallisista vaikutuksista myös niissä, jotka näitä tuotteita ovat syöneet”, kommentoi yhdistyksen puheenjohtaja Markku Rämö.

Yhdistys pitää LSO:n päätöstä erittäin haitallisena kuluttajan, tuottajan ja koko elintarviketalouden kannalta. "Tällä päätöksellä halutaan selvästi nakertaa tähänastista tuotantomme gmo-vapautta. Onko rehuteollisuuden seuraavana askeleena gm-kasvien viljelyn aloittaminen, jota on Suomessa jo valmisteltu esimerkiksi histidiinirypsin osalta?", kysyy yhdistyksen sihteeri Hannes Tuohiniitty.

Tuottajien katteeseen tai kuluttajien lihanhintaan gm-soijan käytöllä on hyvin pieni kustannusvaikutus. Gm-vapaan soijan käyttö on nostanut sianlihan kilohintaa viitisen senttiä. "Tämä erotus ei ole läheskään sen arvoinen elintarvikeketjulle, mitä vastaa kotimaisen kuluttajan luottamus suomalaiseen ruokaan. Geenimuunnelluilla tuotteilla, gm-rehuilla tuotetut eläintuotteet mukaan lukien, ei ole spontaania kysyntää Euroopassa. Niiden vastustus on laajamittaista Euroopan ohella muissakin maanosissa.
Gm-rehuasiassa viis veisataan kuluttajan tahdosta sekä uhmataan markkinavoimien kysynnän ja tarjonnan lakia. Varoittavana esimerkkinä taistelusta kysynnän markkinavoimaa vastaan on Yhdysvallat. Suurvallan maatalous- ja elintarvikesektori on merkitsemättömien gm-tuotteidensa vuoksi menettänyt monien miljardien vuosittaiset vientimarkkinat, Rämö muistuttaa.

Iso ongelma tulee siitä, ettei kuluttaja voi tietää onko eläintuote tuotettu gm-rehulla. Luomutuotteita, joilta kaikissa vaiheissa edellytetään gm-vapautta, ei ole tarjolla läheskään kaikille halukkaille. Jatkossa ei voida olla varmoja myöskään siipikarjan lihasta.

Gm-soijan vaikutukset eläimiin ovat hyvin kiistanalaiset. Tuotehyväksynnän eläinkokeiden tuloksista ollaan tiedemaailmassa eri mieltä. Gm-soijan on muun muassa huomattu aiheuttavan perna- ja maksamuutoksia [1] ja gm-maissirehu on aiheuttanut lypsylehmien kuolemia. [2]

Suomalaisista suurin osa haluaa välttää gm-tuotteita. Toivomme lomailevien kuluttajien kesägrilleissään huomioivan, että tämä koskee myös gm-ainesta syöneiden eläinten tuotteita. Voimakas kuluttajareaktio osoittautui Ruotsissa tehokeinoksi saada Swedish Meats -yritys harkitsemaan päätöstään uudelleen. Gm-aineksesta vapaalla rehulla tuotetut eläintuotteet voisivat Suomessakin osoittautua todelliseksi myyntivaltiksi.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Markku Rämö 050 500 2775
agrologi Hannes Tuohiniitty 050 409 5779

Viitteet:
[1] Malatesta et.al. 2003. Fine structural analyses of pancreatic acinar cell nuclei from mice fed on genetically modified soybean. European Journal of Histochemistry 2003; vol. 47 issue 4. Saatavana: http://www.ejh.it/full/pdf/2003/385.pdf

[2] Tapauksesta tässä tiedostossa, dia nro 11:
http://www.gmovapaa.fi/fi/pernajan_kurssi?getdata=Pernajan_esitys_nettiversio.ppt&type=doc