Mielenosoitus vaati gm-rehun
käytön lopettamista boikotin uhalla
Tiedote
6.8.2007
Forssassa tänään järjestetty mielenosoitus vaati LSO:n johdolta muuntogeenisen soijan käytön lopettamista sianrehuissa. LSO on aloittanut yhteistyössä Lounaisfarmi Oy:n kanssa kesäkuun alussa gm-soijan maahantuonnin ja käytön rehuissa.

Marssijat pitivät gm-rehun käytön aloittamista suurena virheenä koko kotimaiselle elintarvikeketjulle ja painottivat vaihtoehtoja olevan gm-soijan käytölle.

"Yhden yrityksen päätös aloittaa gm-tuotteiden käyttö Suomessa tahraa koko suomalaisen elintarviketuotannon", painotti Milka Kalmanlehto, yksi mielenosoituksen järjestäjistä.

"MTT:n tutkimusten mukaan sikojenkin aminohappotarve pystytään tyydyttämään kotimaisilla valkuaiskasveilla sopivasti koostamalla, huomautti Hannes Tuohiniitty. "Niiden viljelyyn tarvitaan kuitenkin hallitukselta kunnon panostuksia."

LSO:n toimistolle päätynyt mielenosoitus jätti vaatimuksensa gm-rehun käytön lopettamiseksi ja kertoi LSO:n sianlihaa käyttävien asiakasyritysten tuotteisiin kohdistuvan boikottikampanjan alkaneen. LSO:n edustaja ei ottanut kantaa vaan kertoi lihateollisuusyhdistyksen antaneen tiedotteen aiheesta.

LSO:lle jätettiin myös yhteenveto tieteellisistä tutkimuksista gm-rehun vaikutuksista niitä syöviin eläimiin. "Tieteellinen tieto gm-rehun vaikutuksista eläimiin on aivan yhtä mitätön kuin tiedot gm-ruoan vaikutuksista ihmisiin. Pelkästään tutkimusten vähyys riittää perusteeksi olla käyttämättä gm-soijaa, tiivisti Hannes Tuohiniitty.

Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja Markku Rämö pitää nykyistä merkintäkäytäntöä riittämättömänä: "Kuluttajalla on oltava oikeus tietää millä tavalla eläintuotteet on tuotettu. Kun kuluttaja ei halua syödä gm-ruokaa itse, hän ei useimmiten halua sitä myöskään syötettävän eläimille. Maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan esittämä vapaaehtoinen merkintä ei tyydytä, koska se kääntää todennäköisesti merkintävelvollisuuden gmo-vapaita rehuja käyttäville."

Mielenosoittajia mietitytti myös LSO:ssa tehdyn päätöksen yhteys siihen, että HK-Ruokatalo ja Swedish Meats yhdistyivät vuoden alussa. Swedish Meats on käyttänyt gm-soijaa vuoden 2006 alusta alkaen ainakin osittain.

GMO-vapaa Suomi -kampanjan ja Kansalaisten Bioturvayhdistyksen järjestämään mielenosoitukseen osallistui noin 30 kaikenikäistä kuluttajaa ja maataloustuottajaa.

Lisätietoja:

Korkealaatuisia kuvia tiedotusvälineiden käyttöön Forssan mielenosoituksesta löytyy: www.gmovapaa.fi/fi/forssa6-8-2007

Boikottisivut löytyvät: www.gmovapaa.fi/fi/gm-rehuboikotti

Yhteenveto gm-rehun vaikutuksista niitä syöviin eläimiin on saatavilla täältä:
www.gmovapaa.fi/fi/forssa6-8-2007?getdata=forssa_6-8-2007_gm-rehun_vaikutukset.pdf&type=doc 

Hannes Tuohiniitty, GMO-vapaa Suomi -kampanjan vetäjä, agrologi 044-3452111
Markku Rämö, Kansalaisten Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja 050-5002775