Valitus maa- ja metsätalousministeriön muuntogeenisen kasvintuotannon ykkösvirkamiehestä
Tiedote
18.9.2008
Kansalaisten Bioturvayhdistys ry. on tehnyt virallisen valituksen maa- ja metsätalousministeriön virkamiehestä, joka vastaa geenimuunneltujen kasvien turvallisuudesta Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle osoitetussa valituksessa tuodaan esille erikoistutkijan avoin puolueellinen ja virkamiehelle sopimaton toiminta. Erikoistutkija on vuosikausia esiintynyt geenitekniikan ja sillä tuotettujen viljelykasvien innokkaana edistäjänä julkisissa tilaisuuksissa ja lukuisissa lehtikirjoituksissaan. Sanomalehtien yleisönosastoilla hän kiistää minkäänlaisten riskien olemassaolon.

Kansalaisten Bioturvayhdistys muistuttaa, että suomalaisen virkamiehen tulee olla puolueeton ja asioiden käsittelyssä tasapuolinen. Hänen tulee nauttia yleistä luottamusta, noudattaa muuntogeenisten eliöiden riskinarvioinnissa varovaisuusperiaatetta ja huomioida yleinen turvallisuus. Koska virkamiestä ei ole valittu poliittisilla vaaleilla, hänen tehtäviinsä ei kuulu linjata ministeriön toimintaa oman mielensä mukaisesti. Suullisissa ja kirjallisissa esityksissään hän antaa toimeksiantajilleen, medialle ja kansalaisille yksipuolisuudessaan harhaanjohtavaa tietoa jättämällä vailla huomiota kriittisempien, havaituista riskeistä raportoivien tutkijoiden argumentit. Virkamiehen tulee kunnioittaa poliittisten päättäjien tahtoa eikä taivutella tai uskotella heitä omaksumaan omaa käsitystään ainoaksi totuudeksi.

Valituksen kohteena oleva virkamies ei Bioturvayhdistyksen mukaan ole luotettava eikä tasapuolinen gm-viljelykasvien turvallisuutta arvioitaessa. Hänen tasapuolisuutensa ja puolueettomuutensa puute heijastuu jo hänen kotisivuillaan lukuisissa kirjoituksissa ja lähdeviitteissä. Yleisötilaisuuksissa ko. virkamies on leimannut ministeriönsä tukeman luonnonmukaisen tuotannon taikauskoon perustuvaksi sekä kohtalokkaaksi tuottavuudelle ja luonnolle. Hän julistaa luomutuotannon kohtalokkaaksi virheeksi, jonka väittää pahentavan maailman nälkätilannetta. Samalla hän kiistää YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n varoitukset olla turvautumatta gm-tuotantoon, joka ei tuo ratkaisua nälkäongelmaan. FAO suosittelee maataloudelle agroekologisiin kokemuksiin perustuvia menetelmiä, kuten luomumaataloutta ja kehitysmaille soveltuvaa monimuotoista pienviljelyä.

Tuore lakiluonnos muuntogeenisen, tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselosta kuvastaa sen laatineen virkamiehen puolueellisuutta. Lakiesityksessä geenitekniikalla muunnettujen kasvien viljelyn edistäminen ohittaa kaikki turvallisuusnäkökohdat. Todetaan että sekoittuminen on väistämätöntä, mutta aiheutuvat kulut jätetään valtion maksettaviksi. Esityksessä ei pidetä ongelmana tavanomaisen ja luonnonmukaisen viljelyn gm-saastuntaa ja toiminnan käymistä mahdottomaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö ei voi nauttia kansalaisten luottamusta geenitekniikalla muunnettujen kasvien turvallisuuden arvioinnissa, mikäli tehtävästä vastaa puolueellinen henkilö. Tämän vuoksi Bioturvayhdistys vaatii ministeriötä pidättämään virkamiehen geenitekniikan valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Helsingissä 18.09.2008

Lisätietoja:
tri Liisa Kuusipalo, solubiologi,
    puh 050 547 6548, lisa <at> iki.fi
maataloustoimittaja Markku Rämö, Bioturvayhdistyksen pj,
    puh 050 500 2775, mramo <at> jippii.fi
agrologi Hannes Tuohiniitty, Bioturvayhdistyksen sihteeri,
    puh. 050 409 5779, hannes.tuohiniitty <at> webinfo.fi
luomuneuvoja Seppo Lohtaja, Biodynaaminen yhdistys,
    puh. 050 555 7976, seppo.lohtaja <at> saunalahti.fi