Vetoomus gm-vapaan rehun puolesta
14.3.2004
Lista allekirjoittaneista

Hyvät päättäjät ja suomalaiset maataloustuottajat,

Joulukuussa 2003 Kansalaisten Bioturvayhdistys kertoi, että joissain Euroopan maissa käytetään eläintuotannossa huomattavan paljon muuntogeenisiä rehuraaka-aineita, erityisesti soijapapua. Minulle on myös kerrottu, että Suomessa rehuteollisuus on tehnyt periaatepäätöksen, minkä mukaan käytetään gm-vapaita rehuraaka-aineita.

Eurooppalaiset joutuivat kärsimään hullun lehmän taudista (BSE), jonka aiheutti kuluttajan lihatuotteena nauttiman eläimen ruokinnassa käytetty rehu. Gm-soijalla ja -maissilla on todettu olevan mahdollisesti haitallisia vaikutuksia niitä syövään eläimeen. Iso-Britanniassa on varmistunut, että gm-elintarvikkeen muuntogeenejä voi siirtyä sitä syövän ihmisen suoliston mikrobeihin. Itävaltalais- ja belgialaisviranomaiset ovat kritisoineet EU:hun hyväksyttävien gm-tuotteiden turvallisuuden selvittämisen olevan riittämätöntä.

EU:n lainsäädäntö gm-tuotteiden merkinnöistä ei salli gm-aineksella ruokituista eläimistä peräisin olevien tuotteiden tai myöskään merkintäasetuksen mukaisesti ei-gm-aineksella ruokituista eläimistä peräisin olevien tuotteiden minkäänlaista merkintää.

Toivon tähän asti Suomessa käytössä olleen gm-vapaan periaatepäätöksen pitämistä voimassa, sillä näin tiedän ostaessani suomalaisen lihatuotteen, että se on gm-vapaasta tuotannosta. Minulle on tärkeää tietää tuenko ostopäätökselläni gm-tuotantoa vai ei. Jos gm-vapaan raaka-aineen käyttö lisää tuotteiden kuluttajahintoja olen valmis maksamaan siitä, esimerkiksi 5-10 % lisää.

Myös Tukholmassa hiljattain tehty tutkimus osoitti, että yli 70 % kuluttajista olisi valmis maksamaan lisähintaa gm-vapailla rehuilla tuotetuista eläintuotteista.

Suomessa kuluttajaohjaus on nostettu tärkeimmäksi tekijäksi päätettäessä minkälaisia tuotteita maassamme tuotetaan. Toivon, että nämä eivät ole juhlapuheita, vaan niitä noudatetaan myös käytännössä.

Toisaalta uskon, että pärjätäkseen kilpailussa Suomen tulisi vahvistaa maa- ja elintarviketaloutemme luontaisia vahvuuksia, ympäristöystävällisyyttä ja tuotteiden puhtautta. Gm-tuotanto ei tällä hetkellä sovi siihen kokonaisuuteen. Gm-rehujen käyttö voisi pilata maamme maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyvyn sekä kotimaan että vientimarkkinoilla.

Nämä ovat terveiseni kuluttajana ja kansalaisena.

Kts. lista päättäjistä joille vetoomus lähetetään.