Kansalaisten Bioturvayhdistys r.y.
23.6.2007 Kansalaisten Bioturvayhdistyksen tarkoitus on suojella sekä kulttuuriekosysteemien että luonnonekosysteemien geeniperimää ja sen pohjalle rakentuvia elollisia järjestelmiä sekä ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, niiltä vaaroilta ja riskeiltä, joita tieteellinen, teknologinen ja taloudellinen kehitys aiheuttavat.

Kansalaisten Bioturvayhdistys on eurooppalaisen Genet-verkoston jäsen.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen osoite: Kasöörinkatu 3 B, 00520 Helsinki

Sähköposti yhdistykselle: bioturva@bioturva.org

Tukitili: OP 573008-2128573

Yhdistyksen jäseneksi voit liittyä oheisella lomakkeella.


Yhdistyksen hallitus 2007  (valittu vuosikokouksessa 17.5.2007)

Puheenjohtaja Markku Rämö
puhelin: 050 500 2775
sähköposti: markku.ramo <at> bioturva.org
Varapuheenjohtaja Anna Ristsatama
sähköposti: anna.ristsatama <at> bioturva.org
   
Jäsen Milka Kalmanlehto
   
Jäsen Hannele Sippu
sähköposti: hannele.sippu <at> bioturva.org